שטח אהבה משותף

היכרות אמיתית

מתחילה כאשר מבררים יחד מה היא רוצה ממנו, ומה הוא רוצה ממנה? מה הוא מצפה ממנה ומה היא מצפה ממנו. אפשר לכתוב זאת על דף, לשוחח בפתיחות על הדברים ולהתעדכן מידי חודש.

השטח המשותף

השטח המשותף שבינו לבינה השטח המשותף לא קיים בינינו, אנחנו לאט לאט בונים אותו. במידה שכל אחד מעט מוותר על עצמו, הוא נעשה פנוי לשמוע את הצד השני, וכך לבנות את דמותו בתוכו. דרך דמות הזולת הפנימית שנבנית בתוכו, הוא יכול להבין, להרגיש ולתקשר טוב יותר עם האדם שמולו. בהתחברות כזו נוצרת הבנה פנימית הדדית, שהופכת לשטח המשותף.

התקשרות

היא כשאנחנו עוזרים לאחר לבנות בתוכנו את דמותו. היא מוותרת מעט על עצמה כדי לפנות לו מקום לבנות בתוכה את דמותו. והוא מוותר מעט על עצמו כדי לפנות לה מקום לבנות בתוכו את דמותה.

“אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך”

תחילה לומדים זה את זו, מבררים מה הדברים שאינם נעימים לו ולה, מדברים על זה, בודקים ולומדים את זה, ונזהרים שלא לגרום זה לזו הרגשה בלתי נעימה.

“ואהבת לזוג/תך כמוך”

חשוב להכיר גם מה גורם לצד השני נעימות, ממה הוא נהנה וכיצד למלא את התשוקות, התקוות, הציפיות שלו. “ואהבת” פירושו להשתדל לגרום רק הרגשת שמחה ומילוי הדדיים זה לזו, כאשר כל זה קורה בשטח המשותף דרך הדמויות הפנימיות.

מאמרים נוספים